Еднодневен тренинг с осмокласници от ПГТ „Пенчо Семов“, гр. Габрово

Вдъхновяващо преживяване за учениците от 8 „А“ и 8 „Б“ клас на ПГТ „Пенчо Семов“, както и за специалистите от ПИЦ – Габрово, които реализираха заедно петте обучителни модула в рамките на националната програма за универсална превенция „От връстници за връстници“. Целта на обученията от връстници е да се повиши интересът на младежите към здравословния начин на живот и да се намали рискът от употреба на психоактивни вещества. Чрез интерактивни упражнения, ролеви игри и работа в малки групи осмокласниците научиха по нещо ново за себе си, за съучениците си и за начините, по които можем да се справяме в рискови ситуации, позитивно да утвърждаваме себе си и да взимаме аргументирани решения. Водещите получиха подкрепа от доброволци – деветокласници от гимназията, които подпомагат изпълнението на дейностите на Програмата. Техният личен пример и споделен опит направиха атмосферата на реализирания тренинг още по-позитивна.

Благодарим на ръководството на ПГТ „Пенчо Семов“, всеотдайната подкрепа на педагогическия съветник –  госпожа Поля Помакова, както и на класните ръководители, които подават ръка на екипа ни. Съвместните ни усилия са насочени към общата цел да създадем необходимите условия, в които децата да се чувстват приети, разбрани и щастливи в своето училище.

Още забавни и полезни инициативи, насочени към формиране на социални умения и живот свободен от зависимости, предстоят през летните месеци.