Дигитална брошура по киберсигурност

Как да се защитим в случай на кибер атака? Знаем ли как да се предпазим и към кого да се обърнем за помощ?

Прочетете повече информация по темата в Дигиталната брошура по киберсигурност:

broshuraИзтегляне

Брошурата е създадена в рамките на проект № 2023-1-BG01-KA154-YOU-000140292  „Повишаване на дигиталната грамотност при младежите с цел превенция на киберпрестъпленията“, финансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз.

Бенефициент – Сдружение с нестопанска цел „Активни граждани за обществено развитие“